ماکرون (۹ تصویر)

نشر حداکثری

نشر حداکثری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

#ماکرون#توهین#پیامبر
۱

#ماکرون#توهین#پیامبر

#ماکرون کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام را آزادی بیان خو...
۳

#ماکرون کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسلام را آزادی بیان خو...

🔺  مدعیان دروغین آزادی و حقوق بشر👆فبهت الذی کفر.. #فرانسه #آ...

🔺 مدعیان دروغین آزادی و حقوق بشر👆فبهت الذی کفر.. #فرانسه #آ...

⭕️ در لباس میش!🔸#ماکرون یه جوری راه افتاده تو لبنان اینو و ا...

⭕️ در لباس میش!🔸#ماکرون یه جوری راه افتاده تو لبنان اینو و ا...

کیک خوشمزه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

 #قابعکس
 #...

کیک خوشمزه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #قابعکس #...

‏اسد از #ماکرون درخواست کرد خشونت برعلیه مردمش را متوقف کند....
۱

‏اسد از #ماکرون درخواست کرد خشونت برعلیه مردمش را متوقف کند....

جناب روحانی، اکنون بهترین زمان است که با #ماکرون تماس گرفته ...
۱

جناب روحانی، اکنون بهترین زمان است که با #ماکرون تماس گرفته ...