ماه_مبارک_رمضان (۴۰۹ تصویر)

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #آخرین #جمعه #ماه_مبارک_رمضان به نام...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #آخرین #جمعه #ماه_مبارک_رمضان به نام...

هر کسی با دلبری نازد در این شش روز عمرمن چون تو دلربا دارم چ...

هر کسی با دلبری نازد در این شش روز عمرمن چون تو دلربا دارم چ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

وَ ابْنُ خَدِیجَةَ الْغَرَّاءِ.... #ندبه.از دیشب وقتی به #حز...

وَ ابْنُ خَدِیجَةَ الْغَرَّاءِ.... #ندبه.از دیشب وقتی به #حز...

نیلـوفــر دعــا 
____________________

در بهار قرآن /
بر این...
۷

نیلـوفــر دعــا ____________________ در بهار قرآن / بر این...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #ماه_مبارک_رمضان برای کسانی که آن را...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #ماه_مبارک_رمضان برای کسانی که آن را...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

وقٺ #اذان ڪہ مےرسد،بہ حق هم دعا ڪنیم باز شود گره ز ڪار،خداے ...
۳

وقٺ #اذان ڪہ مےرسد،بہ حق هم دعا ڪنیم باز شود گره ز ڪار،خداے ...

در ماه رمضان روزه می‌گرفتیم هر چند که روزه گرفتن و نماز خوان...
۱

در ماه رمضان روزه می‌گرفتیم هر چند که روزه گرفتن و نماز خوان...

🍃خدایا من در این #خانه_درویشی خود چیزی دارم که تو در #عرش آس...

🍃خدایا من در این #خانه_درویشی خود چیزی دارم که تو در #عرش آس...

دعای روز اول #ماه_مبارک_رمضانهدیه به #شهید_محمودرضا_بیضایی #...
۲

دعای روز اول #ماه_مبارک_رمضانهدیه به #شهید_محمودرضا_بیضایی #...

#ماه_مبارک_رمضان

#ماه_مبارک_رمضان

حلول ماه مبارک رمضان🌙ماه بهار قرآن،ماه عبادتهای عاشقانهو نیا...
۳۳

حلول ماه مبارک رمضان🌙ماه بهار قرآن،ماه عبادتهای عاشقانهو نیا...