ماهاتما_گاندی (۱۴ تصویر)

🌹🍃بهترین و بدترین آدمها را در بین دینداران دیدم؛بهترین آنها ...

🌹🍃بهترین و بدترین آدمها را در بین دینداران دیدم؛بهترین آنها ...

تو نمی توانی، کسی را مجبور کنی درست رفتار کند؛اما می توانی ط...

تو نمی توانی، کسی را مجبور کنی درست رفتار کند؛اما می توانی ط...

گاندی خطاب به همسرش:خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ...زیاد نزدی...
۲

گاندی خطاب به همسرش:خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ...زیاد نزدی...

اگر جرات زدن حرف حق را نداری ،لااقل برای کسانی که حرف ناحقمی...

اگر جرات زدن حرف حق را نداری ،لااقل برای کسانی که حرف ناحقمی...

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری،آن است که بعد از هر زمین خ...
۲

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری،آن است که بعد از هر زمین خ...

:writing_hand::gem_stone:اگر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید،ه...

:writing_hand::gem_stone:اگر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید،ه...

Firouzeh:این پرسش همیشه برای من وجود داردکه چگونه انسان‌ها م...

Firouzeh:این پرسش همیشه برای من وجود داردکه چگونه انسان‌ها م...

تو نمی توانی، کسی را مجبور کنی درست رفتار کند؛اما می توانی ط...

تو نمی توانی، کسی را مجبور کنی درست رفتار کند؛اما می توانی ط...

همان تغییری باشیدکه آرزو دارید در جهان ببینید#ماهاتما_گاندی

همان تغییری باشیدکه آرزو دارید در جهان ببینید#ماهاتما_گاندی

:heart_with_ribbon:شاد کردن قلبی با عمل  بهتر از هزاران سر ا...

:heart_with_ribbon:شاد کردن قلبی با عمل بهتر از هزاران سر ا...

‌اگر جرات زدن حرف حق را نداری ،لااقل برای کسانی که حرف ناحقم...
۱

‌اگر جرات زدن حرف حق را نداری ،لااقل برای کسانی که حرف ناحقم...

میگن زمانی که گاندی میخواست خودشو به جلسه ای برسونه که قرار ...
۱

میگن زمانی که گاندی میخواست خودشو به جلسه ای برسونه که قرار ...

digikala