ماندن (۶۸ تصویر)

خسته‌ام...گاهی باید رفت...باید نسخه فاصله گرفتن را برایِ خود...
۲

خسته‌ام...گاهی باید رفت...باید نسخه فاصله گرفتن را برایِ خود...

آدم‌ها خسته که شدند؛ بی‌صداتر از همیشه می‌روند!احساسشان را ب...
۲

آدم‌ها خسته که شدند؛ بی‌صداتر از همیشه می‌روند!احساسشان را ب...

#لطفا #جان #ماندن #دوست داشتن #عاشق

#لطفا #جان #ماندن #دوست داشتن #عاشق

ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ می‌مون...

ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ می‌مون...

خاطره ی خوب کسی شو حتی اگر قرار بر ماندن نیستآنی شو که وقتی ...

خاطره ی خوب کسی شو حتی اگر قرار بر ماندن نیستآنی شو که وقتی ...

ڪنارم_بمان!!!چشمانم ، بدجور بہ نورِ #چشمانت نیاز دارد...ناتم...

ڪنارم_بمان!!!چشمانم ، بدجور بہ نورِ #چشمانت نیاز دارد...ناتم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

گاهی #آدم میماند بین #ماندن و #رفتن کدام راانتخاب کند!بماند ...
۱۱

گاهی #آدم میماند بین #ماندن و #رفتن کدام راانتخاب کند!بماند ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ‌ﻣﺎﻧﻰ؛ﻳﮏ ﺭﻭﺯ...ﻳﮏ ﻣﺎﻩ...ﻳﮏ ﺳﺎﻝ..."ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ...

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ‌ﻣﺎﻧﻰ؛ﻳﮏ ﺭﻭﺯ...ﻳﮏ ﻣﺎﻩ...ﻳﮏ ﺳﺎﻝ..."ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ...

آپدیت توییتر BT21 :rainbow:جایی در میون جنگل‌های دور افتاده ...

آپدیت توییتر BT21 :rainbow:جایی در میون جنگل‌های دور افتاده ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala