مادر_شهید_گمنام (۵ تصویر)

پسر بی مزارم!عاشق تر از من دیده ای؟! تو را به خاک نه, به قلب...
۱

پسر بی مزارم!عاشق تر از من دیده ای؟! تو را به خاک نه, به قلب...

:pensive_face:#ما_هرگز_از_تو_نگفتیم :white_square_button:اگر...

:pensive_face:#ما_هرگز_از_تو_نگفتیم :white_square_button:اگر...

#پوستر | مادرِ مردها:waving_black_flag: ۱۳‌جمادی‌الثانی سالر...
۲

#پوستر | مادرِ مردها:waving_black_flag: ۱۳‌جمادی‌الثانی سالر...

‍ :cross_mark: #دختر_خیابان_انقلاب!:smirking_face: کاش بودی ...
۸

‍ :cross_mark: #دختر_خیابان_انقلاب!:smirking_face: کاش بودی ...

‍ :cross_mark:#دختر_خیابان_انقلاب! .کاش بودی و میدیدی ایستاد...
۵

‍ :cross_mark:#دختر_خیابان_انقلاب! .کاش بودی و میدیدی ایستاد...

digikala