مادران_آسمانے (۶ تصویر)

:love_letter: #دلنوشته:maple_leaf:گفتنی نیست ولی،بی تـو کماک...
۳

:love_letter: #دلنوشته:maple_leaf:گفتنی نیست ولی،بی تـو کماک...

#مادرم .... اینگونه مرا در آغوش مگیر ...آخه حسین مادر ندارد ...

#مادرم .... اینگونه مرا در آغوش مگیر ...آخه حسین مادر ندارد ...

‍ ‍ مــــــــــادر!مادر بیا ببین لباس تو به من می آید؟چفیه ی...

‍ ‍ مــــــــــادر!مادر بیا ببین لباس تو به من می آید؟چفیه ی...

ببین ســراغ مراهیچ ڪس نمے‌گیرد!مگر ڪہ نیمہ ‌شبے!.غصه‌اے...غم...

ببین ســراغ مراهیچ ڪس نمے‌گیرد!مگر ڪہ نیمہ ‌شبے!.غصه‌اے...غم...

مادرانی هستن که #خـاورمیانه رو، رو دستاشون میچرخونن!انها یک ...
۱

مادرانی هستن که #خـاورمیانه رو، رو دستاشون میچرخونن!انها یک ...

مادرانی هستن که #خـاورمیانه رو، رو دستاشون میچرخونن!انها یک ...
۲

مادرانی هستن که #خـاورمیانه رو، رو دستاشون میچرخونن!انها یک ...