مائده_زمان (۶۴ تصویر)

#Diyare_kurdتا به حال به معنیِ لغوی "معرفت"  فکر‌کرده اید؟مث...

#Diyare_kurdتا به حال به معنیِ لغوی "معرفت" فکر‌کرده اید؟مث...

سوءتفاهم شایدتلخ ترین کلمه تاریخ باشدوقتی دوستت دارمو خیال م...
۳

سوءتفاهم شایدتلخ ترین کلمه تاریخ باشدوقتی دوستت دارمو خیال م...

گاهى پيش مى آيد كه ما  در رابطه هايى قرار مى گيريم،كه دوسـت ...
۱

گاهى پيش مى آيد كه ما در رابطه هايى قرار مى گيريم،كه دوسـت ...

تا به حال به معنیِ لغوی "معرفت"  فکر‌کرده اید؟مثلا میگوییم ،...

تا به حال به معنیِ لغوی "معرفت" فکر‌کرده اید؟مثلا میگوییم ،...

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:می‌دانی ؟سخت‌تری...
۱

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:می‌دانی ؟سخت‌تری...

یلدا را دیگر منتظر نگذارکلِ پاییز را منتظرِ آمدنت بوده ام......

یلدا را دیگر منتظر نگذارکلِ پاییز را منتظرِ آمدنت بوده ام......

دلتنگیِ تو جوری نبود که اگه کنارت باشم و دستاتو بگیرم رفع بش...
۴

دلتنگیِ تو جوری نبود که اگه کنارت باشم و دستاتو بگیرم رفع بش...

راست می گفتی... ما تفاوت های زیادی با هم داشتیم...تو دل می ب...

راست می گفتی... ما تفاوت های زیادی با هم داشتیم...تو دل می ب...

تمامِ روز های هفته نبودنت را باخودم همه جا میبرم.به جمعه که ...
۲

تمامِ روز های هفته نبودنت را باخودم همه جا میبرم.به جمعه که ...

هنوز هم دیر نیستبرای آمدنتآخر تو اهلِ تنها گذاشتنِ من نبودیم...

هنوز هم دیر نیستبرای آمدنتآخر تو اهلِ تنها گذاشتنِ من نبودیم...

وسطِ تمامِ بغضایی که شبونه میومد می چسبید کنجِ گلوم کجا بودی...
۳

وسطِ تمامِ بغضایی که شبونه میومد می چسبید کنجِ گلوم کجا بودی...

•کاش ماهیتم تغییر می کرد. مثلا، به جای لباس کارت بودم و هر ر...
۱

•کاش ماهیتم تغییر می کرد. مثلا، به جای لباس کارت بودم و هر ر...

میدونی فاجعه یعنی چی ؟یعنی  با احساس وارد یک رابطه بشیو‌ با ...

میدونی فاجعه یعنی چی ؟یعنی با احساس وارد یک رابطه بشیو‌ با ...

‌مگر‌ چندبار زندگی‌ میکنیم که حتی نمی توانیم در همان بُرهه ا...

‌مگر‌ چندبار زندگی‌ میکنیم که حتی نمی توانیم در همان بُرهه ا...

قول بده..یک شب میایی وبرایم ' قصه ' می گوییقول میدهم..هزار ش...

قول بده..یک شب میایی وبرایم ' قصه ' می گوییقول میدهم..هزار ش...

:bust_in_silhouette: #مائده_زمانتا به حال به معنیِ لغوی "معر...
۳

:bust_in_silhouette: #مائده_زمانتا به حال به معنیِ لغوی "معر...

وقتی قصدِ رفتن می کنید،وقتی میخواین دل بکنیدلحظه ی خداحافظیت...
۱

وقتی قصدِ رفتن می کنید،وقتی میخواین دل بکنیدلحظه ی خداحافظیت...

میدونی فاجعه یعنی چی ؟یعنی  با احساس وارد یک رابطه بشیو‌ با ...
۱

میدونی فاجعه یعنی چی ؟یعنی با احساس وارد یک رابطه بشیو‌ با ...