مؤمنین (۲۲ تصویر)

🌱[وذَکِّرفَاِنَّ‌الذکرۍتَنفَعُ‌المُومنین]🌱🍃همیشه آدما رو یاد...

🌱[وذَکِّرفَاِنَّ‌الذکرۍتَنفَعُ‌المُومنین]🌱🍃همیشه آدما رو یاد...

یک ســال گذشت😔#آتش_داغی به جان #مؤمنین افتاده استگوییا از #ا...
۵

یک ســال گذشت😔#آتش_داغی به جان #مؤمنین افتاده استگوییا از #ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:heavy_plus_sign:معیار مؤمن و کافر بودن:writing_hand: #مؤمنی...

:heavy_plus_sign:معیار مؤمن و کافر بودن:writing_hand: #مؤمنی...

#قرآن شفای هر دردی است.:hibiscus:@abadeleخداوند می فرماید: ق...
۵

#قرآن شفای هر دردی است.:hibiscus:@abadeleخداوند می فرماید: ق...

#قرآن شفای هر دردی است.:rose:خداوند می فرماید: قرآن شفای هر ...
۱

#قرآن شفای هر دردی است.:rose:خداوند می فرماید: قرآن شفای هر ...

#ادامه_خطبه_فدکیه:diamond_shape_with_a_dot_inside: حضرت #فاط...

#ادامه_خطبه_فدکیه:diamond_shape_with_a_dot_inside: حضرت #فاط...

به نام خداچرا #امام_خامنه_ای شرایط کنونی کشور را شبیه شرایط ...
۱

به نام خداچرا #امام_خامنه_ای شرایط کنونی کشور را شبیه شرایط ...

به نام خداسلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولاد...
۳۳

به نام خداسلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولاد...

به نام خداچرا #امام_خامنه_ای شرایط کنونی کشور را شبیه شرایط ...
۵

به نام خداچرا #امام_خامنه_ای شرایط کنونی کشور را شبیه شرایط ...

#روایت#امیر#ملعون#کفار#تفسیر_آیه لو تَزَیَّلوا لعَذَّبْنَا ا...

#روایت#امیر#ملعون#کفار#تفسیر_آیه لو تَزَیَّلوا لعَذَّبْنَا ا...

به نام خداسلسله پستهای شناخت #جریان_نفاق و #منافقین#نفاق_نوی...
۳

به نام خداسلسله پستهای شناخت #جریان_نفاق و #منافقین#نفاق_نوی...