مأموریت (۱۴ تصویر)

📚 نماز و روزه در مأموریت شغلی💠 سؤال: #افراد_نظامی برای #مأمو...
۱

📚 نماز و روزه در مأموریت شغلی💠 سؤال: #افراد_نظامی برای #مأمو...

📚 نماز و روزه سرباز در محل خدمت💠 سؤال: #سرباز هستم و محل خدم...
۱

📚 نماز و روزه سرباز در محل خدمت💠 سؤال: #سرباز هستم و محل خدم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

از #امروز #مأموریت #تبلیغی #بنده در #مرز #مهران #آغاز می شود...

از #امروز #مأموریت #تبلیغی #بنده در #مرز #مهران #آغاز می شود...

:ear_of_rice:در زمان فتنه 88 من باردار بودم و او با توجه به ...
۲

:ear_of_rice:در زمان فتنه 88 من باردار بودم و او با توجه به ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

شهادتت مبارک ای دلیرمرد یکی از پرسنل #نیروی_زمینی_ارتش جمهور...
۳

شهادتت مبارک ای دلیرمرد یکی از پرسنل #نیروی_زمینی_ارتش جمهور...

Admin @srazsaveh:#فرودگاهقرار است هفته بعد بروی یک #مأموریت ...

Admin @srazsaveh:#فرودگاهقرار است هفته بعد بروی یک #مأموریت ...

شهید که شد هم #تشنه_لب بود هم #بی_دست . .شبیه حضرت #عباس علی...

شهید که شد هم #تشنه_لب بود هم #بی_دست . .شبیه حضرت #عباس علی...

سردار ناظری بنیان گذار نیروهای ویژه ندسا را بیشتر بشناسیدبسم...
۴

سردار ناظری بنیان گذار نیروهای ویژه ندسا را بیشتر بشناسیدبسم...

سردار ناظری بنیان گذار نیروهای ویژه ندسا را بیشتر بشناسیدبسم...
۳

سردار ناظری بنیان گذار نیروهای ویژه ندسا را بیشتر بشناسیدبسم...

ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﻓﺘﻨﻪ‌ﮔﺮﺍﻧﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ «ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ» (( قسمت ...

ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﻓﺘﻨﻪ‌ﮔﺮﺍﻧﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ «ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ» (( قسمت ...