لیلا_مقربی (۶۸۸ تصویر)

باید خیال کنمهستی و دوستم داریباید خیال کنمامشب زودتر از همی...
۲

باید خیال کنمهستی و دوستم داریباید خیال کنمامشب زودتر از همی...

‌‏همیشه یکـ‌نفر پشت شلوغی‌های خیالت هست که مدام دوستت دارد ....

‌‏همیشه یکـ‌نفر پشت شلوغی‌های خیالت هست که مدام دوستت دارد ....

زن که باشینگاهت گیر می‌کند به یک لبخند؛ دلت بند می‌شود به یک...

زن که باشینگاهت گیر می‌کند به یک لبخند؛ دلت بند می‌شود به یک...

اسفند ؛لبخندِ زمستان استاز ذوقِ بهار ...#لیلا_مقربی

اسفند ؛لبخندِ زمستان استاز ذوقِ بهار ...#لیلا_مقربی

دوستت دارم
۵

دوستت دارم

همه ی ما کسی را داریم که بیشتر از همه دوستش داریم؛ این خوب ا...
۲

همه ی ما کسی را داریم که بیشتر از همه دوستش داریم؛ این خوب ا...

· · ─────── ·❄️· ─────── · ·میخواهماولین کسی باشم که داری .....
۵

· · ─────── ·❄️· ─────── · ·میخواهماولین کسی باشم که داری .....

تو آن بایدی  که شب به بهانه اَت خیر است ‌؛#لیلا_مقربی

تو آن بایدی که شب به بهانه اَت خیر است ‌؛#لیلا_مقربی

من از وقتیتو را دوست دارم، خودم را شناختم.. 👤#لیلا_مقربی

من از وقتیتو را دوست دارم، خودم را شناختم.. 👤#لیلا_مقربی

آدماگر عاشق باشدبرای دوست داشتنشدلیل نمی‌آوردچرتکه نمی‌انداز...
۲

آدماگر عاشق باشدبرای دوست داشتنشدلیل نمی‌آوردچرتکه نمی‌انداز...

#elham31كمى طلوعِ آفتاب..كمى چاى دآغ...كمى نَسيمِ صُبحگاهى.....
۵

#elham31كمى طلوعِ آفتاب..كمى چاى دآغ...كمى نَسيمِ صُبحگاهى.....

.من به یک صبح که با خنده اَت آغاز شود می اندیشم؛ و به یک حبه...
۱

.من به یک صبح که با خنده اَت آغاز شود می اندیشم؛ و به یک حبه...

سرخوش آن حالی
که از داشتنت لبریز است...

#لیلا_مقربی

@zzemz...

سرخوش آن حالی که از داشتنت لبریز است... #لیلا_مقربی @zzemz...

کاش به تو دلبسته شدناین همه اندوه نداشت...#لیلا_مقربی
۲

کاش به تو دلبسته شدناین همه اندوه نداشت...#لیلا_مقربی

و ای کاش یکی از این صبح ها صدای تو را نفس بکشم ...!#لیلا_مقر...

و ای کاش یکی از این صبح ها صدای تو را نفس بکشم ...!#لیلا_مقر...

شاید خدا مرا به انتظارِ تو فقطآفریده است ...#لیلا_مقربی 🌾

شاید خدا مرا به انتظارِ تو فقطآفریده است ...#لیلا_مقربی 🌾

من دست هایم
۴۵

من دست هایم

هزار و یک شبخیال بافتم؛ از تویی که یک شب نداشتمت ! #لیلا_مقر...
۱

هزار و یک شبخیال بافتم؛ از تویی که یک شب نداشتمت ! #لیلا_مقر...