لیست_امید (۲۵۶ تصویر)

رشوه همانند کفر به خداست...

رشوه همانند کفر به خداست...

دولت بنفش...

دولت بنفش...

سخاوت رضاخانی

سخاوت رضاخانی

وزیر امورخارجه نازی ها میگه...

وزیر امورخارجه نازی ها میگه...

نره دزد بشه...

نره دزد بشه...

فروپاشی اقتصادی با دزدها...

فروپاشی اقتصادی با دزدها...

🔴 #نمایندگان مخالف #FATF  نام خود را اعلام کنند تا ملت #خائن...
۴

🔴 #نمایندگان مخالف #FATF نام خود را اعلام کنند تا ملت #خائن...

مثل وضع مملکت هردفعه به ما تو شُک میدی...
۱

مثل وضع مملکت هردفعه به ما تو شُک میدی...

بدون شرح

بدون شرح

🔴 #استاندار سابق #گلستان رو که یادتونه؟  #سیل همه جا رو برده...

🔴 #استاندار سابق #گلستان رو که یادتونه؟ #سیل همه جا رو برده...

:large_red_circle: #اصلاح_طلبان عزیز! سوال مردم این است که و...
۱

:large_red_circle: #اصلاح_طلبان عزیز! سوال مردم این است که و...

:heavy_large_circle:️ رایِ ما تایید صلاحیتِ اصلح است!:writin...

:heavy_large_circle:️ رایِ ما تایید صلاحیتِ اصلح است!:writin...

:large_red_circle: #روحانی سینه چاک #تنوع تو انتخابات یا داغ...
۲

:large_red_circle: #روحانی سینه چاک #تنوع تو انتخابات یا داغ...

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...

:movie_camera: #سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسا...

#سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسانی درباره #هواپ...

#سردار_حاجی_زاده از دلایل #تاخیر در اطلاع رسانی درباره #هواپ...

:large_red_circle: حدود یک سوم (۹۰ نفر) از نمایندگان #مجلس ف...
۴

:large_red_circle: حدود یک سوم (۹۰ نفر) از نمایندگان #مجلس ف...

:anger_symbol: آیا موج دوم #فتنه و #آشوب در راه است....؟:sma...
۱

:anger_symbol: آیا موج دوم #فتنه و #آشوب در راه است....؟:sma...