لیبرالیسم (۱۳۹ تصویر)

هدف اصلی اش ناامید کردن مردم از نظام است...

هدف اصلی اش ناامید کردن مردم از نظام است...

⭕️ حجت الداد و بیداد.با پوزش فراوان بابت آهنگی که در کلیپ قر...

⭕️ حجت الداد و بیداد.با پوزش فراوان بابت آهنگی که در کلیپ قر...

احیاناً انقراض شیر ایرانی هم تقصیر احمدی‌نژاد نیست؟#منافقین ...
۵

احیاناً انقراض شیر ایرانی هم تقصیر احمدی‌نژاد نیست؟#منافقین ...

وقتی این نوجوون توی خط مقدم اینجوری برای دشمن رجز میخوند، کج...
۲

وقتی این نوجوون توی خط مقدم اینجوری برای دشمن رجز میخوند، کج...

فتنه اکبر...غربال خواص...تا انتها ببینید

فتنه اکبر...غربال خواص...تا انتها ببینید

جامعه ایده‌آل فمنیسم شباهت های زیادی با جامعه ایده‌آلی سند ۲...
۳

جامعه ایده‌آل فمنیسم شباهت های زیادی با جامعه ایده‌آلی سند ۲...

جامعه ایده‌آل فمنیسم شباهت های زیادی با جامعه ایده‌آلی سند ۲...
۵

جامعه ایده‌آل فمنیسم شباهت های زیادی با جامعه ایده‌آلی سند ۲...

📝 #یادداشت♦️تراژدی سیاه #لیبرالیسم🔹ژاکوب فری، شهردار مینیاپو...

📝 #یادداشت♦️تراژدی سیاه #لیبرالیسم🔹ژاکوب فری، شهردار مینیاپو...

چقد یه آدم میتونه وقیح باشه

چقد یه آدم میتونه وقیح باشه

📸 #حفاظت پلیس سفیدپوست جداافتاده از همراهانش توسط جوانان سیا...

📸 #حفاظت پلیس سفیدپوست جداافتاده از همراهانش توسط جوانان سیا...

باید از هر کس و هر تفکری که فقط به زندگی مادی دعوت می‌کند رو...
۱

باید از هر کس و هر تفکری که فقط به زندگی مادی دعوت می‌کند رو...

#لیبرالیسم_اقتصادی یعنیمیلیون ها #جوجه رو زنده به گور کنکه #...
۴

#لیبرالیسم_اقتصادی یعنیمیلیون ها #جوجه رو زنده به گور کنکه #...

#فاحشگی #فحشا #فاحشه #دوست_دختر #دوست_پسر #لیبرالیسم #آزادی ...

#فاحشگی #فحشا #فاحشه #دوست_دختر #دوست_پسر #لیبرالیسم #آزادی ...

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...
۲۱

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...

🔶 #فرانسه ماسک‌های #ایتالیا و #اسپانیا رو دزدیده. #آمریکا تج...

🔶 #فرانسه ماسک‌های #ایتالیا و #اسپانیا رو دزدیده. #آمریکا تج...

🔶 #فرانسه ماسک‌های #ایتالیا و #اسپانیا رو دزدیده. #آمریکا تج...
۱

🔶 #فرانسه ماسک‌های #ایتالیا و #اسپانیا رو دزدیده. #آمریکا تج...

〽️〽️ غرب , از رؤیا تا واقعیت〽️〽️🔶وقتی مبنای یک تمدن , خدا نب...

〽️〽️ غرب , از رؤیا تا واقعیت〽️〽️🔶وقتی مبنای یک تمدن , خدا نب...

🔶 #فرهنگ ما VS فرهنگ اونا 👆دقیقا دعوای ما با غرب بر سر همین ...
۳

🔶 #فرهنگ ما VS فرهنگ اونا 👆دقیقا دعوای ما با غرب بر سر همین ...