لیاقت (۱۶۹ تصویر)

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...
۲

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

@MehrBanooo_2018هر چقدر بیشتر آدم‌ها را می‌شناسم؛ بیشتر سگم ...

@MehrBanooo_2018هر چقدر بیشتر آدم‌ها را می‌شناسم؛ بیشتر سگم ...

@MehrBanooo_2018مهم نیست که چقدر تحصیل کرده‌ای؛ چقدر با استع...

@MehrBanooo_2018مهم نیست که چقدر تحصیل کرده‌ای؛ چقدر با استع...

@MehrBanooo_2018بزرگ‌ترین اشتباهی که می‌توانیم انجام دهیم ای...

@MehrBanooo_2018بزرگ‌ترین اشتباهی که می‌توانیم انجام دهیم ای...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

@MehrBanooo_2018برای کسی دل به دریا بزنید که همسفر می‌خواهد،...

@MehrBanooo_2018برای کسی دل به دریا بزنید که همسفر می‌خواهد،...

مهربون بودن یه #دل بزرگ میخواد؛ مهربونی دیدن یه جو #لیاقت......
۲

مهربون بودن یه #دل بزرگ میخواد؛ مهربونی دیدن یه جو #لیاقت......

لیاقت نمیشه تزریق کرد

لیاقت نمیشه تزریق کرد

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸@MehrBanooo_2018برای ماندن آدم‌ه...

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸@MehrBanooo_2018برای ماندن آدم‌ه...

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸@MehrBanooo_2018روز که آدم‌ها یک...

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸@MehrBanooo_2018روز که آدم‌ها یک...

#لیاقت....همه میخوان موفق باشن، همه میخوان به شغل رویایی خود...
۲

#لیاقت....همه میخوان موفق باشن، همه میخوان به شغل رویایی خود...

بعضیا همه چی دارن جز لیاقتبعضیا هم هیچی ندارن جز لیاقت#لیاقت...

بعضیا همه چی دارن جز لیاقتبعضیا هم هیچی ندارن جز لیاقت#لیاقت...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

#لیاقت

#لیاقت

خود جمله گویای همه چی هست‌.نیازی به توضیح دادن نیست.

خود جمله گویای همه چی هست‌.نیازی به توضیح دادن نیست.

‏انصاف نیس انقدر #دلتنگ آدمایی میشیم که #لیاقت دلتنگی‌مون رو...
عکس بلند
۲۲

‏انصاف نیس انقدر #دلتنگ آدمایی میشیم که #لیاقت دلتنگی‌مون رو...