لپه (۵ تصویر)

مزاج گوشت ها  :white_down_pointing_backhand_index:  :white_d...

مزاج گوشت ها :white_down_pointing_backhand_index: :white_d...

از خوردن#لپه هایی که خوب پخته نشده اند شدیدا خودداری کنید !ب...
۲

از خوردن#لپه هایی که خوب پخته نشده اند شدیدا خودداری کنید !ب...

#کوفته :flushed_face:با فوت و فنمواد لازم برای تهیه کوفتهگوش...
۴

#کوفته :flushed_face:با فوت و فنمواد لازم برای تهیه کوفتهگوش...

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...

#دلمه_برگ_مو@shadow_saraمواد لازم:#گوشت_چرخ_کرده یا قیمه ۳۰۰...
۲

#دلمه_برگ_مو@shadow_saraمواد لازم:#گوشت_چرخ_کرده یا قیمه ۳۰۰...

digikala