لعنت‌الله‌علی‌القوم‌الظالمین‌والمنافین‌ولیبرال (۲ تصویر)

#فیش_حقوقی_مولا_علی(ع) !شاید تسکینی باشه برای قشر مستضعف این...
۴

#فیش_حقوقی_مولا_علی(ع) !شاید تسکینی باشه برای قشر مستضعف این...

#فیش_حقوقی_مولا_علی(ع) !شاید تسکینی باشه برای قشر مستضعف این...
۱

#فیش_حقوقی_مولا_علی(ع) !شاید تسکینی باشه برای قشر مستضعف این...