لعنتی (۷۱ تصویر)

#هی بغض #لعنتی ؛      یا #بشکن یا در #گلویم حل شو ؛#خفه...

#هی بغض #لعنتی ؛ یا #بشکن یا در #گلویم حل شو ؛#خفه...

میاے برقصیم؟!👌🏻💃#لعنتی #خاص #جذاب             #ع...
۲۳

میاے برقصیم؟!👌🏻💃#لعنتی #خاص #جذاب #ع...

#زمان بی رحم است. نه موجب #فراموشی افراد میشود و نه حتی تو ر...
۴

#زمان بی رحم است. نه موجب #فراموشی افراد میشود و نه حتی تو ر...

مسئولین بی‌توجه

مسئولین بی‌توجه

انتخاب واحد دانشگاه

انتخاب واحد دانشگاه

تعارف که نداریممن حسادت می کنمبه لیلای مجنونو به آیدای شاملو...
۱

تعارف که نداریممن حسادت می کنمبه لیلای مجنونو به آیدای شاملو...

#تو هم منو #خط زدی #لعنتی #لاشی:expressionless_face::broken_...
۳

#تو هم منو #خط زدی #لعنتی #لاشی:expressionless_face::broken_...

#غروب که می‌‌شود #مگر می‌‌شود #بی‌خیالِ سکوت این در و #پنجره...

#غروب که می‌‌شود #مگر می‌‌شود #بی‌خیالِ سکوت این در و #پنجره...

#لعنتی کمی اهسته تر برو :crying_face:

#لعنتی کمی اهسته تر برو :crying_face:

#دلبر...
یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...

#دلبر... یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...

اندکی بمان،بعد برو...میخواهم بلند بلند بگویم؛لعنت به دوست دا...
۱

اندکی بمان،بعد برو...میخواهم بلند بلند بگویم؛لعنت به دوست دا...

#بدون_شرح #رفیق #رفاقت #دوست #لعنتی
۷

#بدون_شرح #رفیق #رفاقت #دوست #لعنتی

راستی آدم های که میرند و  هیچ وقت برنمیگردنکجا میرند ؟؟ ...
۶

راستی آدم های که میرند و هیچ وقت برنمیگردنکجا میرند ؟؟ ...

00:00بس کن #ساعت_عاشقیبس کن #ساعت_دلدادِگیخسته شده اماز بس ه...

00:00بس کن #ساعت_عاشقیبس کن #ساعت_دلدادِگیخسته شده اماز بس ه...

#بی شرف! اینهمه زیبا شدنت کافی نیست؟در دل هر غزلــی جا شدنت...

#بی شرف! اینهمه زیبا شدنت کافی نیست؟در دل هر غزلــی جا شدنت...