لر (۸۳۴ تصویر)

رقص ما اینگونه استاز جنگ ما دیگر مپرس👌#لر #بختیاری #ترکه_باز...
۳

رقص ما اینگونه استاز جنگ ما دیگر مپرس👌#لر #بختیاری #ترکه_باز...

جان جان جان😍😍😍😍رنگی‌های ما👈فقط بگو ماشالله❤#عشق#اصالت#لر#بقو...
۷۳

جان جان جان😍😍😍😍رنگی‌های ما👈فقط بگو ماشالله❤#عشق#اصالت#لر#بقو...

ای جااااااان😍رنگی‌های ما👈فقط بگو ماشالله❤#عشق#اصالت#لر#بقولِ...
۴۸

ای جااااااان😍رنگی‌های ما👈فقط بگو ماشالله❤#عشق#اصالت#لر#بقولِ...

✌😁💪

✌😁💪

ما نامردی تو کارمون نیس👌#لر #معرفت

ما نامردی تو کارمون نیس👌#لر #معرفت

🔻 #داعشی به نام #رضاخان🔹شما یادتون نمیاد ولی #جنایات #وحشیان...
۱

🔻 #داعشی به نام #رضاخان🔹شما یادتون نمیاد ولی #جنایات #وحشیان...

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤#بختیاری#لر#خورستان

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤#بختیاری#لر#خورستان