لذت_عکاسی (۱۳۴ تصویر)

شاه نشین چشمِ من تکیه‌ گَه خیالِ توست ...⁦:black_heart_suit:...
۲

شاه نشین چشمِ من تکیه‌ گَه خیالِ توست ...⁦:black_heart_suit:...

نیایش شبانه:crescent_moon:خــــــــدایا…..بهترین درس‌هـــــا...

نیایش شبانه:crescent_moon:خــــــــدایا…..بهترین درس‌هـــــا...

:crescent_moon:الهی اگر بد بودیم یاریمان ڪنتا فردایے بهتر دا...
۱

:crescent_moon:الهی اگر بد بودیم یاریمان ڪنتا فردایے بهتر دا...

من الف بلاتکلیف توأم !میان "رام" شدنت به یک نگاه و "رم" کردن...
۱۱

من الف بلاتکلیف توأم !میان "رام" شدنت به یک نگاه و "رم" کردن...

ده،عدد زیادی بود تو بچه گی‌‌ هامون !تا ده می‌‌شمردیم قایم می...
۲

ده،عدد زیادی بود تو بچه گی‌‌ هامون !تا ده می‌‌شمردیم قایم می...

آزاد زندگی کن ! لحظه به لحظه زندگی کن ! و از چیزی نترس ، از ...
۱

آزاد زندگی کن ! لحظه به لحظه زندگی کن ! و از چیزی نترس ، از ...

عطرهای خوب به قدری خوبندکه حتی شیشه های خالیشان همبوی خوب می...

عطرهای خوب به قدری خوبندکه حتی شیشه های خالیشان همبوی خوب می...

زندگی من به چه دردی می‌خورد اگر دیگر برای سایرین مفید نباشم....
۱

زندگی من به چه دردی می‌خورد اگر دیگر برای سایرین مفید نباشم....

وقتی درباره کاری که می‌کنی اشتیاق داشته باشی، انرژی مثبت را ...

وقتی درباره کاری که می‌کنی اشتیاق داشته باشی، انرژی مثبت را ...

وقتی افکار منفی بر ما چیره شوند، به هیچ وجه به آرامش واقعی ن...

وقتی افکار منفی بر ما چیره شوند، به هیچ وجه به آرامش واقعی ن...

گاهی باید آرزوهایت را مثل قاصدک بگذاری
کف دست و بسپاریشان به...

گاهی باید آرزوهایت را مثل قاصدک بگذاری کف دست و بسپاریشان به...