لحظه (۳۸۰ تصویر)

#کاش می شد #لحظه ی با #تو بودن را #تکرار کرد😍
۱

#کاش می شد #لحظه ی با #تو بودن را #تکرار کرد😍

🎥 در دیدار امام خمینی (ره) با رزمندگان کربلای پنج چه اتفاقی ...
۱

🎥 در دیدار امام خمینی (ره) با رزمندگان کربلای پنج چه اتفاقی ...

#لحظه های رنگی🌈♡zari♡             #پست_جدید #پست...

#لحظه های رنگی🌈♡zari♡ #پست_جدید #پست...

.           آن شهدِ➫  #شڪر ریز #لب ،، هم چو #انار...
۸

. آن شهدِ➫ #شڪر ریز #لب ،، هم چو #انار...

در این #شبهای سرد پاییزیتمام شعرهایم را به #پایت در آتش میری...

در این #شبهای سرد پاییزیتمام شعرهایم را به #پایت در آتش میری...

#عکس. #عکاسی. #منظره. #چهره. #دختر. #طبیعت. #زیبا. #صحنه. #ل...

#عکس. #عکاسی. #منظره. #چهره. #دختر. #طبیعت. #زیبا. #صحنه. #ل...

در #حقیقت آدمی ، در یک سکانس از #زندگی اش گیر میکندو بعد دیگ...
۲

در #حقیقت آدمی ، در یک سکانس از #زندگی اش گیر میکندو بعد دیگ...

بهشت را میخواهم چکار وقتی تو تمام نشدنی ترین دنیای منینگاهت ...
۴

بهشت را میخواهم چکار وقتی تو تمام نشدنی ترین دنیای منینگاهت ...

وقتی کسی نبود دستتو بگیره.. دستت بکن تو جیبت برو جلو.. 😇اصم ...

وقتی کسی نبود دستتو بگیره.. دستت بکن تو جیبت برو جلو.. 😇اصم ...

در این #شبهای سرد پاییزیتمام شعرهایم را به #پایت در آتش میری...

در این #شبهای سرد پاییزیتمام شعرهایم را به #پایت در آتش میری...

راغب
۱۰۶

راغب

🌸ای #دوستهر #لحظه تو راغرق #صفا میخواهمهر روز تو را #کامروا ...
۲

🌸ای #دوستهر #لحظه تو راغرق #صفا میخواهمهر روز تو را #کامروا ...

🌸ای #دوستهر #لحظه تو راغرق #صفا میخواهمهر روز تو را #کامروا ...
۲۷

🌸ای #دوستهر #لحظه تو راغرق #صفا میخواهمهر روز تو را #کامروا ...

#تو را هر #لحظهبخاطر #می آورمبی هیچ #بهانه ایشاید #دوست داشت...
۲

#تو را هر #لحظهبخاطر #می آورمبی هیچ #بهانه ایشاید #دوست داشت...

چه #لحظه ی قشنگیهاون #لحظه که ؛من میگم ،#نفس من کیه؟و #تو با...

چه #لحظه ی قشنگیهاون #لحظه که ؛من میگم ،#نفس من کیه؟و #تو با...