لب (۱۳۰۶ تصویر)

بندر عباس
۶

بندر عباس

#لب بِگُشاڪه می‌دهد لعل #لبت      به مُرده جان ...
۱

#لب بِگُشاڪه می‌دهد لعل #لبت به مُرده جان ...

ازت مچکرم که اومدی تو زندگیم
۲

ازت مچکرم که اومدی تو زندگیم

کجاااا میرری بدوون من #بی-وفا🥀🚶‍♀نبااشی خم میشه استخونه من #...

کجاااا میرری بدوون من #بی-وفا🥀🚶‍♀نبااشی خم میشه استخونه من #...

.لب هایت راروی لب های من بگذارمیخواهم این بار طعم حرف هایت ر...

.لب هایت راروی لب های من بگذارمیخواهم این بار طعم حرف هایت ر...

هههخخخخ. #سیاه #سفید #عشق #گل #دختر #پسر #خنده #گریه #رفیق ...
۳

هههخخخخ. #سیاه #سفید #عشق #گل #دختر #پسر #خنده #گریه #رفیق ...

.           آن شهدِ➫  #شڪر ریز #لب ،، هم چو #انار...
۸

. آن شهدِ➫ #شڪر ریز #لب ،، هم چو #انار...