نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لبریزشان (۱ تصویر)

#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ، #میسوزانی، #تهی میکنی ؛ حتی #سکوتم از تو #مضطرب است...
عکس بلند

#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ، #میسوزانی، #تهی میکنی ؛ حتی #سکوتم از تو #مضطرب است...

۳۰ مهر 1397
112