لا_یوم_کیومک_یا_اباعبدالله (۱۸ تصویر)

#شب_عاشورا 🏴بگذار تا بمیرم و تنها نبینمت😔تنها  به روی سینه ص...
۹

#شب_عاشورا 🏴بگذار تا بمیرم و تنها نبینمت😔تنها به روی سینه ص...

:bust_in_silhouette:    استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brigh...

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...
۴

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...
۱

‍‍:white_down_pointing_backhand_index: استاد علی اکبر رائفی ...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette:  استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bri...
۲

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bri...

.استاد علی‌اکبر رائفی‌ پور :.:low_brightness_symbol:محسن جان...
۸

.استاد علی‌اکبر رائفی‌ پور :.:low_brightness_symbol:محسن جان...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...
۲

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...

:bust_in_silhouette:   استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bright...
۳

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_bright...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...
۱

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...

:bust_in_silhouette:  استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightn...
۶

:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightn...

استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightness_symbol:  محسن جان ...
۳

استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightness_symbol: محسن جان ...

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond: نمید...
۳۶

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond: نمید...

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...
۲

:low_brightness_symbol:محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نم...

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نمیدا...
۲

علی اکبر رائفی پور :محسن جان سلام !:small_blue_diamond:نمیدا...

استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightness_symbol: محسن جان س...
۴

استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brightness_symbol: محسن جان س...

Masaf.ir:‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::l...

Masaf.ir:‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::l...

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...
۸

‍ ‍‍:bust_in_silhouette: استاد علی اکبر رائفی پور ::low_brig...

خلاف کلام امام معصوم حرف نزنید متأسفانه جملات غلط بسیاری در ...

خلاف کلام امام معصوم حرف نزنید متأسفانه جملات غلط بسیاری در ...