لاشخور_سیاسی (۸ تصویر)

اقدام علیه امنیت ملی...

اقدام علیه امنیت ملی...

واین قصه ادامه دارد...

واین قصه ادامه دارد...

🍃 یه هواپیمای اوکراینی چند روز پیش سقوط کرد..اونهام از نخبگا...

🍃 یه هواپیمای اوکراینی چند روز پیش سقوط کرد..اونهام از نخبگا...

#لاشخور_سیاسی
۱

#لاشخور_سیاسی

#زلزله #کاسبان_زلزله:small_orange_diamond:️نفرین بر سیاستمدا...
۲

#زلزله #کاسبان_زلزله:small_orange_diamond:️نفرین بر سیاستمدا...

#زلزله #کاسبان_زلزله:small_orange_diamond:️نفرین بر سیاستمدا...
۲

#زلزله #کاسبان_زلزله:small_orange_diamond:️نفرین بر سیاستمدا...

غائله آفرینان ۱۸ تیر ۷۸ در #کوی_دانشگاه ، همان کسانی هستند ک...
۱

غائله آفرینان ۱۸ تیر ۷۸ در #کوی_دانشگاه ، همان کسانی هستند ک...

-اینم شد شهر، نه هلیکوپتر آب پاش، نه پله های بلند آتش نشانی،...
۲

-اینم شد شهر، نه هلیکوپتر آب پاش، نه پله های بلند آتش نشانی،...