قیم (۱۴ تصویر)

⚖#طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #سرپرستی #قیم  #ازدوا...

⚖#طلاق #وکیل_طلاق #طلاق_توافقی #ازدواج #سرپرستی #قیم #ازدوا...

عکس نوشته قرآنی

عکس نوشته قرآنی

عکس نوشته قرآنی

عکس نوشته قرآنی

. #محجور #دیوانه #ابلاغ #وکیل #موسسه_حقوقی #حکم #محکوم #فوت ...

. #محجور #دیوانه #ابلاغ #وکیل #موسسه_حقوقی #حکم #محکوم #فوت ...

. #خانواده #وصیت #والدین #فرزند #انحصار_وراثت #وکیل #موسسه_ح...

. #خانواده #وصیت #والدین #فرزند #انحصار_وراثت #وکیل #موسسه_ح...

. #خانواده #انحصار_وراثت #مال #اموال #دارایی #والدین #فوت #م...
۱

. #خانواده #انحصار_وراثت #مال #اموال #دارایی #والدین #فوت #م...

#مال #اموال #دارایی #هبه #صغیر #مجنون #ولی #قیم #مالک #وکیل ...

#مال #اموال #دارایی #هبه #صغیر #مجنون #ولی #قیم #مالک #وکیل ...

#خانواده #زن #مرد #وکیل #موسسه_حقوقی #متوفی #وصی #انحصار_ورا...

#خانواده #زن #مرد #وکیل #موسسه_حقوقی #متوفی #وصی #انحصار_ورا...

#محجور و #قیم او و همین‌طور #دادستان در صورتی که تصمیم #دادگ...

#محجور و #قیم او و همین‌طور #دادستان در صورتی که تصمیم #دادگ...

:white_left_pointing_backhand_index:اگر متوفی دارای #اموال م...

:white_left_pointing_backhand_index:اگر متوفی دارای #اموال م...

:large_red_circle:اگر #ولی_قهری (پدر یا پدربزرگ پدری) ، #قیم...

:large_red_circle:اگر #ولی_قهری (پدر یا پدربزرگ پدری) ، #قیم...

#دوباره که سهله صدبار دیگه ام #زلزله بیاد من #قیم مردم بشو ن...
۱

#دوباره که سهله صدبار دیگه ام #زلزله بیاد من #قیم مردم بشو ن...

ما خودمون دو تا باجناقیم #قیم مون باجناق سومه بعد بیام قیم م...
۱

ما خودمون دو تا باجناقیم #قیم مون باجناق سومه بعد بیام قیم م...

روزےشعار ڪلِ جهان مےشود#عــلےعطبق #حدیث امام زمان مےشودعــلے...
۲

روزےشعار ڪلِ جهان مےشود#عــلےعطبق #حدیث امام زمان مےشودعــلے...