قیام_گوهرشاد (۶ تصویر)

‏تو حرم امام رضا اذون ک میدن درای صحنا رو میبندن ک همه راحت ...

‏تو حرم امام رضا اذون ک میدن درای صحنا رو میبندن ک همه راحت ...

زکات زیبایی پاکدامنی و عفت است

زکات زیبایی پاکدامنی و عفت است

حجاب و عفاف
۱

حجاب و عفاف

:heavy_large_circle:️ و اینگونه بود که رضا شاه کبیر شد نماد ...
۱

:heavy_large_circle:️ و اینگونه بود که رضا شاه کبیر شد نماد ...

:large_red_circle: واقعه #مسجد_گوهرشاد تجمع مردم مشهد در تیر...

:large_red_circle: واقعه #مسجد_گوهرشاد تجمع مردم مشهد در تیر...

احیای قیام خونین گوهرشاد#شهرک_تاریخی مشهد دوست داشتنی:down-p...
۱

احیای قیام خونین گوهرشاد#شهرک_تاریخی مشهد دوست داشتنی:down-p...