قوم_ستمگر (۳ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِین...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِین...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید یا أَیُّهَا الَّذِینَ آم...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید یا أَیُّهَا الَّذِینَ آم...

:kaaba: روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba: أَ لَمْ تَرَ إِلَی...

:kaaba: روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba: أَ لَمْ تَرَ إِلَی...

digikala