قهر_الهی (۵ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ کَذلِکَ جَعَلْنا فِی ک...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدوَ کَذلِکَ جَعَلْنا فِی ک...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدقُلْ إِنِّی أَخافُ إِنْ ع...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدقُلْ إِنِّی أَخافُ إِنْ ع...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدیا أَیُّهَا الرَّسُولُ لا...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدیا أَیُّهَا الرَّسُولُ لا...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدقالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَة...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدقالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَة...

روزی یک آیه از #قرآن_کریم وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً و...

روزی یک آیه از #قرآن_کریم وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً و...

digikala