قناعت (۶۲ تصویر)

استاد علی صفایی حائری.....
۱

استاد علی صفایی حائری.....

@MehrBanooo_2018🌸سنگین‌تر از آسمان، تهمت به انسان بی‌گناه اس...

@MehrBanooo_2018🌸سنگین‌تر از آسمان، تهمت به انسان بی‌گناه اس...

🌸سنگین‌تر از آسمان، تهمت به انسان بی‌گناه است.🌸از زمین پهناو...

🌸سنگین‌تر از آسمان، تهمت به انسان بی‌گناه است.🌸از زمین پهناو...

#امیرالمؤمنین #حدیث #زندگی #آسایش #قناعت #جان_جانان #کپی_با_...

#امیرالمؤمنین #حدیث #زندگی #آسایش #قناعت #جان_جانان #کپی_با_...

کرونا آمد تا به ما بیاموزد:🌸 چقدر دست دادن با دوستانمان لذت‌...
۶

کرونا آمد تا به ما بیاموزد:🌸 چقدر دست دادن با دوستانمان لذت‌...

ارتباط بین عقل، عفت و قناعتحضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌...

ارتباط بین عقل، عفت و قناعتحضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#مقام_صبراما این که باید صبر کرد یعنی چه؟اگر می‌گوییم فقیر ی...

#مقام_صبراما این که باید صبر کرد یعنی چه؟اگر می‌گوییم فقیر ی...

#حضرت_امام_علی ع می فرمایند: مَنْ قَنِعَ لَمْ یَغتمَّ کسی که...

#حضرت_امام_علی ع می فرمایند: مَنْ قَنِعَ لَمْ یَغتمَّ کسی که...

:small_orange_diamond:مبل رهبری، بعد از 20 سال هنوز تغییر نک...
۱۰

:small_orange_diamond:مبل رهبری، بعد از 20 سال هنوز تغییر نک...

ﯾﮏ ﭼﻮﺏ #ﮐﺒﺮﯾﺖ " #ﺳﺮ " ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ " #ﻣﻐﺰ  " ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻭ...
عکس بلند
۴

ﯾﮏ ﭼﻮﺏ #ﮐﺒﺮﯾﺖ " #ﺳﺮ " ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ " #ﻣﻐﺰ " ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻭ...

زوج های جوان توجه کنند :انسان در زندگی نوین خود #قناعت و #مص...
۳

زوج های جوان توجه کنند :انسان در زندگی نوین خود #قناعت و #مص...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: گاهی داشت...
۳

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: گاهی داشت...

و العاقبه لاهل التقوی و الیقین  هشام بن سالم روایت می کند از...

و العاقبه لاهل التقوی و الیقین هشام بن سالم روایت می کند از...

تا وقتی #یاد نگیریم #خودمان را #دوست داشته باشیم#دیگران هم آ...
۳

تا وقتی #یاد نگیریم #خودمان را #دوست داشته باشیم#دیگران هم آ...

#حضرت_امام_حسین_ع می فرمایند:القُنُوعُ راحَةُ الأَبْدانِ#قنا...

#حضرت_امام_حسین_ع می فرمایند:القُنُوعُ راحَةُ الأَبْدانِ#قنا...

#مراقب_خرجهای_کوچک_باشید . #سوراخی_کوچک_باعث_غرق_شدن_سریع_کش...

#مراقب_خرجهای_کوچک_باشید . #سوراخی_کوچک_باعث_غرق_شدن_سریع_کش...

#خداوند#5چیزرا در#۵چیزدیگر نهاده است؛اما انسانها آن رادر #۵چ...

#خداوند#5چیزرا در#۵چیزدیگر نهاده است؛اما انسانها آن رادر #۵چ...