قلـم (۲ تصویر)

#دیڪتــاتور باش چـنان تسخیــر ڪنواژه‌هایـم را ڪہ جـز "دوستــ...

#دیڪتــاتور باش چـنان تسخیــر ڪنواژه‌هایـم را ڪہ جـز "دوستــ...

**یابن الحیدر !صَلّی الله عَلَیک وَ عَلَیهِمْ وَ عَلی وَلَدِ...
۲

**یابن الحیدر !صَلّی الله عَلَیک وَ عَلَیهِمْ وَ عَلی وَلَدِ...