قطع_نامه (۴ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

اواخرجنگ بود. آمد سراغم که روی سینه اش بنویسم «یا زهرا (س)» ...

اواخرجنگ بود. آمد سراغم که روی سینه اش بنویسم «یا زهرا (س)» ...

تنها پشتیبانی که دکتر#احمدی_نژاد  در قضیه ی هسته ای داشت ، #...
۱۴

تنها پشتیبانی که دکتر#احمدی_نژاد در قضیه ی هسته ای داشت ، #...

@rahimpour_azghadi ️ #امام (ره) در پیام #قطع_نامه فرمودند: "...

@rahimpour_azghadi ️ #امام (ره) در پیام #قطع_نامه فرمودند: "...