قصرشیرین (۳۶ تصویر)

‍ ‍ ‍  ‍ ‍ :hot_springs:️افسانه #فرهادکوه_پیما :pushpin:در ل...
۲۲

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ :hot_springs:️افسانه #فرهادکوه_پیما :pushpin:در ل...

#قصرشیرین
۱

#قصرشیرین

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...
۱

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

دیدار رهبر انقلاب اسلامی با مردم زلزله کرمانشاه#آقا_آمد#آقا_...
۶

دیدار رهبر انقلاب اسلامی با مردم زلزله کرمانشاه#آقا_آمد#آقا_...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

می شه بدون ماشین ضد گلوله و گارد ضد شورش اومد تو جمع زلزله ز...

دولت گفته که به هر خانوار روستایی زلزله زده در استان کرمانشا...

دولت گفته که به هر خانوار روستایی زلزله زده در استان کرمانشا...

می روی خدا به همرات اما بدان میلیون ها دل را با خود می بریرو...
۲

می روی خدا به همرات اما بدان میلیون ها دل را با خود می بریرو...

شهادتت مبارک ای دلیرمرد یکی از پرسنل #نیروی_زمینی_ارتش جمهور...
۳

شهادتت مبارک ای دلیرمرد یکی از پرسنل #نیروی_زمینی_ارتش جمهور...

می روی خدا به همرات اما بدان میلیون ها دل را با خود می بریرو...
۵

می روی خدا به همرات اما بدان میلیون ها دل را با خود می بریرو...

کمک یک کرد سنندجی به زلزله زدگان کرمانشاه خدایا شکر که ایران...

کمک یک کرد سنندجی به زلزله زدگان کرمانشاه خدایا شکر که ایران...

حسن آمدحسن با پلیس ضد شورش آمد#کرمانشاه#اسلام_آباد_غرب#اورام...
۱۲

حسن آمدحسن با پلیس ضد شورش آمد#کرمانشاه#اسلام_آباد_غرب#اورام...

با ماشین ضد گلوله اومده تسلیت بگه و همدردی کنه#کرمانشاه#اسلا...
۳۵

با ماشین ضد گلوله اومده تسلیت بگه و همدردی کنه#کرمانشاه#اسلا...

digikala