قصد (۱۹ تصویر)

#انچه_مجردان_باید_بدانند قسمت سوم💛وقتی #فردی بيش از اندازه ب...

#انچه_مجردان_باید_بدانند قسمت سوم💛وقتی #فردی بيش از اندازه ب...

#قصد خشم این است که به آن گوش بسپاریم. خشم، ندا و فریاد و تق...
۲

#قصد خشم این است که به آن گوش بسپاریم. خشم، ندا و فریاد و تق...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر روزمرگی این ایام برخی حرف و #حدیث ...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر روزمرگی این ایام برخی حرف و #حدیث ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بیاندیشیم:smiling_face_with_sunglasses:کافیه کسی لخت بشه یا...

#بیاندیشیم:smiling_face_with_sunglasses:کافیه کسی لخت بشه یا...

#قصد اهانت ندارم ولی حال و روز خیلی از اونایی که به یه جایی ...

#قصد اهانت ندارم ولی حال و روز خیلی از اونایی که به یه جایی ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#قصد جنگم نبودتا چشم باز کردمخود را در کارزار نگاهش گرفتار د...

#قصد جنگم نبودتا چشم باز کردمخود را در کارزار نگاهش گرفتار د...

#قصد:expressionless_face:#مقصد:expressionless_face:
۴

#قصد:expressionless_face:#مقصد:expressionless_face:

#قصد دارم#دل به چشمانتــ ببازم حاضری#کعبه ام را"#دور چشمانت ...
۲۲

#قصد دارم#دل به چشمانتــ ببازم حاضری#کعبه ام را"#دور چشمانت ...

#قصد دارم#دل به چشمانتــ ببازم حاضری#کعبه ام را"#دور چشمانت ...
۱۴

#قصد دارم#دل به چشمانتــ ببازم حاضری#کعبه ام را"#دور چشمانت ...

#قصد جانم کرده ای#جانم فدای قصد تو┄┄┅┅✿❀:heavy_black_heart: ...
۱

#قصد جانم کرده ای#جانم فدای قصد تو┄┄┅┅✿❀:heavy_black_heart: ...

در #خواب #دیده بودم، یک #شب #فروغ #رویت کی در #سرای #چشمم، #...
۱

در #خواب #دیده بودم، یک #شب #فروغ #رویت کی در #سرای #چشمم، #...

digikala