قرائت (۱۷ تصویر)

☀️ #حدیث💕 #فواید #نگاه کردن به #قرآن✍ #قرآن_کریم به قدری با ...

☀️ #حدیث💕 #فواید #نگاه کردن به #قرآن✍ #قرآن_کریم به قدری با ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:green_heart: تصاویری زیبا از حلقه های #قرائت #قرآن #ماه_رمض...

:green_heart: تصاویری زیبا از حلقه های #قرائت #قرآن #ماه_رمض...

سلام رفقای گلم#امروز شهید بزرگوارشهید #جاویدالاثر عباس آسیمه...
۴

سلام رفقای گلم#امروز شهید بزرگوارشهید #جاویدالاثر عباس آسیمه...

#پنجشنبه                          ...

#پنجشنبه ...

#پنجشنبه                          ...

#پنجشنبه ...

#پنجشنبه                          ...

#پنجشنبه ...

#پنجشنبه                          ...

#پنجشنبه ...

#فضیلت_سوره_قلم#حضرت_رسول_خدا_ص می فرمایند : #خداوند به هر ک...

#فضیلت_سوره_قلم#حضرت_رسول_خدا_ص می فرمایند : #خداوند به هر ک...

:television: #صداوسیما چگونه با برنامه های ظاهرا #مذهبی، باع...
۲

:television: #صداوسیما چگونه با برنامه های ظاهرا #مذهبی، باع...

.دارد #عبایےقهوه اے بر روے دوشش#محجوب و #ساکت گوشہ ے سالن نش...

.دارد #عبایےقهوه اے بر روے دوشش#محجوب و #ساکت گوشہ ے سالن نش...

#پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
« #نمازشب وسیله ای اس...

#پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم « #نمازشب وسیله ای اس...

digikala