قدرت_نظامی (۲۲ تصویر)

عاقبت دردناک کسانی که نه تانک داشتند، نه موشک و نه چیزی که ا...
۶

عاقبت دردناک کسانی که نه تانک داشتند، نه موشک و نه چیزی که ا...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...
۱

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...
۱

:large_orange_diamond: حاصل چهل سال انقلاب چه بوده؟ :flag_fo...

:triangular_flag_on_post: #رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی ملت...

:triangular_flag_on_post: #رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی ملت...

:triangular_flag_on_post:  #رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی مل...

:triangular_flag_on_post: #رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی مل...

:triangular_flag_on_post: #رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی ملت...
۱

:triangular_flag_on_post: #رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی ملت...

:triangular_flag_on_post: #رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی ملت...
۴

:triangular_flag_on_post: #رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی ملت...

#رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی ملت #ایران قوی تر شدن است:sma...
۱

#رهبر انقلاب: تنها راه پیش روی ملت #ایران قوی تر شدن است:sma...

:sparkles: نام سردار #قاسم_سلیمانی در بین ۱۰ متفکر برتر امنی...
۱

:sparkles: نام سردار #قاسم_سلیمانی در بین ۱۰ متفکر برتر امنی...

:small_blue_diamond:افول #توان_نظامی_اسرائیل برای سومین سال ...
۲

:small_blue_diamond:افول #توان_نظامی_اسرائیل برای سومین سال ...