قبله (۳۹ تصویر)

#شهید_آوینی #قبله #راه_راست #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_ت...
۰

#شهید_آوینی #قبله #راه_راست #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_ت...

واژه هایم سراپا به تکریمِ تو قد قامت  #الصلاہ میگویندو نماز ...
۰

واژه هایم سراپا به تکریمِ تو قد قامت #الصلاہ میگویندو نماز ...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...
۰

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

آیت الله مجتهدی تهرانی::writing_hand:گاهی #وضو بگیر و رو به ...
۶

آیت الله مجتهدی تهرانی::writing_hand:گاهی #وضو بگیر و رو به ...

#سه_شنبه_مهدوی #استغاثه #تکالیف #مفاتیح #استمداد #شبهان #مفی...
۰

#سه_شنبه_مهدوی #استغاثه #تکالیف #مفاتیح #استمداد #شبهان #مفی...

وقتی تو خونه جدید بخوای #نماز بخونی و موقع #تکبیرالاحرام یاد...
۰

وقتی تو خونه جدید بخوای #نماز بخونی و موقع #تکبیرالاحرام یاد...

#قبله حاجات آن صفت کریمانه را که در اسما و صفات ذات الهی شنی...
۲

#قبله حاجات آن صفت کریمانه را که در اسما و صفات ذات الهی شنی...

قامتبه #قبله بستم ،گفتی:#اذان نگفتند!!گفتم که #قامت_توقد قام...
۰

قامتبه #قبله بستم ،گفتی:#اذان نگفتند!!گفتم که #قامت_توقد قام...

#بِسمِ_الرَبــــ_الشُـــــهداءِ_والصِدیقین:heavy_black_heart...
۹

#بِسمِ_الرَبــــ_الشُـــــهداءِ_والصِدیقین:heavy_black_heart...

امشب گمانم نرود سمت #کربلا :crying_face:حالش بد است #مادرمان...
۱۷

امشب گمانم نرود سمت #کربلا :crying_face:حالش بد است #مادرمان...

:large_red_circle: سیری بر کتب و نجوم گذشته!!!تعیین #قبله #ن...
۰

:large_red_circle: سیری بر کتب و نجوم گذشته!!!تعیین #قبله #ن...

هر#قلب به #سینه قبله گاهی داردهر#قبله برای خودخدایی دارداماز...
۰

هر#قلب به #سینه قبله گاهی داردهر#قبله برای خودخدایی دارداماز...

#قبله گاه من باشدیگه وقت نمازهآخه سجده به عشقتواسه من یه نیا...
۲

#قبله گاه من باشدیگه وقت نمازهآخه سجده به عشقتواسه من یه نیا...

ارکانِ #نمازم همه بر طبقِ رساله ستجز #قبله که سمتِ رُخ تو زا...
۰

ارکانِ #نمازم همه بر طبقِ رساله ستجز #قبله که سمتِ رُخ تو زا...

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...
۴

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...
۲

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...
۰

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...
۰

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...
۰

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...
۰

ابر اگر از #قبله خیزد ، #سخت باران می شودشاه اگر عادل نباشد ...