قاضی (۱۸۰ تصویر)

اعترافاش به ضرر چه کسانی بود؟

اعترافاش به ضرر چه کسانی بود؟

مقابل ظلم بایستیم

مقابل ظلم بایستیم

🔺محاکمه اکبر طبری.. و ان شاالله همه طبری ها 👆 همه قضات و کار...
۱

🔺محاکمه اکبر طبری.. و ان شاالله همه طبری ها 👆 همه قضات و کار...

@MehrBanooo_2018خدایا صدای افکارِ بعضی از آدم‌هایت را خاموش ...
۱

@MehrBanooo_2018خدایا صدای افکارِ بعضی از آدم‌هایت را خاموش ...

. #قوادی به معنای رساندن #زن و #مرد به یکدیگر به منظور ارتکا...

. #قوادی به معنای رساندن #زن و #مرد به یکدیگر به منظور ارتکا...

از سخنان بهلول : کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، #فیلس...
۳

از سخنان بهلول : کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، #فیلس...

اموال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضیان نکش...

اموال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضیان نکش...

@shenavar.81بغض یعنی بعد چند سال جدایی بدونی هنوزم جاتو نمیگ...
۹

@shenavar.81بغض یعنی بعد چند سال جدایی بدونی هنوزم جاتو نمیگ...

@shenavar.81تنهام نذار ازت خواهش میکنم هر کاری بگی میکنم فقط...

@shenavar.81تنهام نذار ازت خواهش میکنم هر کاری بگی میکنم فقط...

@shenavar.81فقط تو لیلا بشو تا آخر راهو هستم... #مهراب #مهرا...
۴

@shenavar.81فقط تو لیلا بشو تا آخر راهو هستم... #مهراب #مهرا...

@shenavar.81خداحافظ خاتون بی سایه... #مهراب #مهراب_خسته_صدا ...
۲

@shenavar.81خداحافظ خاتون بی سایه... #مهراب #مهراب_خسته_صدا ...

@shenavar.81با افتخار خاتون...https://s1.pardismusics.com/Mu...
۱

@shenavar.81با افتخار خاتون...https://s1.pardismusics.com/Mu...

@shenavar.81صدای شکستن تو خونه همش داد و بیدادمادرم بااشک چش...

@shenavar.81صدای شکستن تو خونه همش داد و بیدادمادرم بااشک چش...

@shenavar.81اصلا قسمت نمیشه انگار تو مال من بشیانگار خدا هم ...

@shenavar.81اصلا قسمت نمیشه انگار تو مال من بشیانگار خدا هم ...

@shenavar.81چرا هر کی به ما که میرسه فقط خیانت میکنهچرا باید...

@shenavar.81چرا هر کی به ما که میرسه فقط خیانت میکنهچرا باید...

@shenavar.81ببین اللّه وکیلی کمرمو بد خورد کردیاینم میگذره.....
۶

@shenavar.81ببین اللّه وکیلی کمرمو بد خورد کردیاینم میگذره.....

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7s_Dt8A4On/?igshid=...

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7s_Dt8A4On/?igshid=...

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7vn1uXAqfa/?igshid=...

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7vn1uXAqfa/?igshid=...

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7yMCS1ANM5/?igshid=...
۲

@shenavar.81https://www.instagram.com/p/B7yMCS1ANM5/?igshid=...

digikala