قاصدک (۱۹۳ تصویر)

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#blue #آبی #💙 #توت #شاتوت #black #sea #دریا #غواصی #قاصدک #ف...

#قاصدک #زیبا #خاص

#قاصدک #زیبا #خاص

#قاصدک #طبیعت_زیبا #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظ...

#قاصدک #طبیعت_زیبا #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعجیل_در_ظ...

با هر طلوع همراه می‌شومبا #قاصدک و بادبرای رساندن این پیغام ...
۲

با هر طلوع همراه می‌شومبا #قاصدک و بادبرای رساندن این پیغام ...

#قاصدک هاے آرزو امشبــ، دسته دسته به آسمان می روند...من هم ه...

#قاصدک هاے آرزو امشبــ، دسته دسته به آسمان می روند...من هم ه...

:broken_heart:.تا قصّه ی هجران شد تکرار به دوران هادیگر نبُو...

:broken_heart:.تا قصّه ی هجران شد تکرار به دوران هادیگر نبُو...

#قاصدک اشک مرا محض امانت بردی ببرش مال خودت من که خودم باران...

#قاصدک اشک مرا محض امانت بردی ببرش مال خودت من که خودم باران...

نوشیدنی برای #پاکسازی #کلیه ها 
============================...

نوشیدنی برای #پاکسازی #کلیه ها ============================...

قاصدک! شعر مرا از بر کنبنشین روی نسیمیکه ز احساس برون می‌آید...

قاصدک! شعر مرا از بر کنبنشین روی نسیمیکه ز احساس برون می‌آید...

digikala