نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قابل_شکایت (۱ تصویر)

#انواع_حکم 🔹 ️ #حکم_قطعی: حکمی که به طریق عادی #قابل_شکایت نیست 🔹 ️ #حکم_نهایی : حکمی که نتوان از آن در #دیوان_عالی_کشور #فرجام خواست 🔹 ️ #حکم_لازم_الاجرا : حکمی که اگر #محکوم‌علیه اجرا نکند، اجرای ...

#انواع_حکم 🔹 ️ #حکم_قطعی: حکمی که به طریق عادی #قابل_شکایت نیست 🔹 ️ #حکم_نهایی : حکمی که نتوان از آن در #دیوان_عالی_کشور #فرجام خواست 🔹 ️ #حکم_لازم_الاجرا : حکمی که اگر #محکوم‌علیه اجرا نکند، اجرای آن به وی تحمیل می‌شود 🔹 ️ #حکم_اعلامی : حکمی که #وضعیت_حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌کند ...

۱۹ فروردین 1398
161