فهم (۷۰ تصویر)

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...
۱

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

@MehrBanooo_2018هر چقدر بیشتر آدم‌ها را می‌شناسم؛ بیشتر سگم ...

@MehrBanooo_2018هر چقدر بیشتر آدم‌ها را می‌شناسم؛ بیشتر سگم ...

@MehrBanooo_2018مهم نیست که چقدر تحصیل کرده‌ای؛ چقدر با استع...

@MehrBanooo_2018مهم نیست که چقدر تحصیل کرده‌ای؛ چقدر با استع...

@MehrBanooo_2018بزرگ‌ترین اشتباهی که می‌توانیم انجام دهیم ای...

@MehrBanooo_2018بزرگ‌ترین اشتباهی که می‌توانیم انجام دهیم ای...

@MehrBanooo_2018از توضیح دادن خودم دست برداشتم وقتی فهمیدم آ...

@MehrBanooo_2018از توضیح دادن خودم دست برداشتم وقتی فهمیدم آ...

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸@MehrBanooo_2018ز گهواره تا گور ...

کانال تلگرام 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸@MehrBanooo_2018ز گهواره تا گور ...

@MehrBanooo_2018ز گهواره تا گور آدم بمون! دانش هم نجوییدی فد...

@MehrBanooo_2018ز گهواره تا گور آدم بمون! دانش هم نجوییدی فد...

رنجی که دلدار بر دل تو می‌نشاند می‌تواند تلخ باشد، حتی هنگام...

رنجی که دلدار بر دل تو می‌نشاند می‌تواند تلخ باشد، حتی هنگام...

@MehrBanooo_2018روباه: آدم همیشه تنها میمونه؛ اگه نذاره کسی ...

@MehrBanooo_2018روباه: آدم همیشه تنها میمونه؛ اگه نذاره کسی ...

@MehrBanooo_2018شازده کوچولو: تو سواد داری؟روباه: سواد مال آ...

@MehrBanooo_2018شازده کوچولو: تو سواد داری؟روباه: سواد مال آ...

اگر من زن بودم علیه دعوی مرد، دائر بر اینکه زن بدنیا آمد تا ...
۳

اگر من زن بودم علیه دعوی مرد، دائر بر اینکه زن بدنیا آمد تا ...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

@MehrBanooo_2018سه گروه را هرگز فراموش نکن!آن‌هایی که در شرا...

@MehrBanooo_2018سه گروه را هرگز فراموش نکن!آن‌هایی که در شرا...

@MehrBanooo_2018بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه ...

@MehrBanooo_2018بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه ...

@MehrBanooo_2018چهره واقعی آدم‌ها وقتی برایت مشخص میشه که دی...

@MehrBanooo_2018چهره واقعی آدم‌ها وقتی برایت مشخص میشه که دی...

@MehrBanooo_2018آدم‌ها را اندازه فهم‌شان دوست بدارید...ماهی‌...

@MehrBanooo_2018آدم‌ها را اندازه فهم‌شان دوست بدارید...ماهی‌...