فناوری_هسته_ای (۲ تصویر)

:large_red_circle: روحانی: چه کسی موشک را در ایران ساخته؟ ها...
۱

:large_red_circle: روحانی: چه کسی موشک را در ایران ساخته؟ ها...

بیست فروردین روز ملی فناوری هسته ای ....... باد.#بیست_فروردی...
۳

بیست فروردین روز ملی فناوری هسته ای ....... باد.#بیست_فروردی...