فقر_فرهنگی (۳۸ تصویر)

داروغه کاخ سعدآباد بفهمه، این روز را تردد ممنوع میکنه!البته ...
۲

داروغه کاخ سعدآباد بفهمه، این روز را تردد ممنوع میکنه!البته ...

ای کاش...

ای کاش...

اهل کوچه همه رفتند ولی ما ماندیمحقمان است اگر بی کس و تنها م...
۱

اهل کوچه همه رفتند ولی ما ماندیمحقمان است اگر بی کس و تنها م...

❌ بازگشت اروپا به دوران وایکینگ ها، دزدان دریایی که البته بخ...
۲

❌ بازگشت اروپا به دوران وایکینگ ها، دزدان دریایی که البته بخ...

❌نیروهای امنیتی برای حفاظت از دستمال توالت در فروشگاه زنجیره...

❌نیروهای امنیتی برای حفاظت از دستمال توالت در فروشگاه زنجیره...

❌خبرنگار آمریکایی از مشاهده خود توییت زده که نیروهای امنیتی ...

❌خبرنگار آمریکایی از مشاهده خود توییت زده که نیروهای امنیتی ...

صبح وقتی وارد مترو #نیویورک می شوی:pensive_face::pensive_fac...
۳

صبح وقتی وارد مترو #نیویورک می شوی:pensive_face::pensive_fac...

:cross_mark:  هر جا سخن از دزدی است نام #فرانسه می درخشد.:cr...

:cross_mark: هر جا سخن از دزدی است نام #فرانسه می درخشد.:cr...

دزدی در مهد تمدن، فرانسه...:cross_mark:  هر جا سخن از دزدی ا...
۱

دزدی در مهد تمدن، فرانسه...:cross_mark: هر جا سخن از دزدی ا...

:large_red_circle:  بعضی #رفتار های عجیب بعضی #ایرانی ها :wh...
۲

:large_red_circle: بعضی #رفتار های عجیب بعضی #ایرانی ها :wh...

بعضی #رفتار های عجیب بعضی #ایرانی ها :white_up_pointing_back...
۷

بعضی #رفتار های عجیب بعضی #ایرانی ها :white_up_pointing_back...

:large_red_circle:کاش #فرهنگ هم «بو» داشت، تا مسئولین و متول...

:large_red_circle:کاش #فرهنگ هم «بو» داشت، تا مسئولین و متول...

زنان پشت فوتبالیست های همجنس خود را خالی میکنند و به دیدن با...
۸

زنان پشت فوتبالیست های همجنس خود را خالی میکنند و به دیدن با...

#فقر_فرهنگی
۱

#فقر_فرهنگی

#فقر_فرهنگی یعنی:اگر خواستی چیزی را پنهان کنی،لای کتاب بگذار...

#فقر_فرهنگی یعنی:اگر خواستی چیزی را پنهان کنی،لای کتاب بگذار...