فضانورد (۵۲ تصویر)

🔘جذب انرژی از تاریکی؛ راه‌حلی برای استفاده دائمی از انرژی خو...
۱

🔘جذب انرژی از تاریکی؛ راه‌حلی برای استفاده دائمی از انرژی خو...

بنظرتون امارات دقیقاً چه نقشی رو ایفا میکرده؟ 😂به گمونم فقط ...
۵

بنظرتون امارات دقیقاً چه نقشی رو ایفا میکرده؟ 😂به گمونم فقط ...

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

تجربیات واقعی مصرف کننده گل...حتما بخوانید.

تجربیات واقعی مصرف کننده گل...حتما بخوانید.

با چاقو چشم هاشو از کاسه در میاره...
۱

با چاقو چشم هاشو از کاسه در میاره...

.ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس ایکس با برنامه‌های بلندپروازانه ...

.ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس ایکس با برنامه‌های بلندپروازانه ...

رفتم دیدم با مورچه ها حرف میزنه...

رفتم دیدم با مورچه ها حرف میزنه...

اینم از مدینه فاضله... اونها

اینم از مدینه فاضله... اونها

به جونتون آتیش نزنید...لطفا

به جونتون آتیش نزنید...لطفا

🖼️#57:👨🏻‍🚀#عکس #تصویر #همه_چیز #فضا #فضانورد #زمین #سیاره #س...

🖼️#57:👨🏻‍🚀#عکس #تصویر #همه_چیز #فضا #فضانورد #زمین #سیاره #س...

گوسفندنوردی به شیوه ناسا در استودیو ها و جزایر         زمین
۴

گوسفندنوردی به شیوه ناسا در استودیو ها و جزایر زمین

نخستین انسانی که به ماه قدم گزاشت دانستنی های جالب
۲

نخستین انسانی که به ماه قدم گزاشت دانستنی های جالب