فروغ_فرخزاد (۲۲۷۲ تصویر)

قربانت بروم . دوستت دارم، دوستت دارم . دلم می‌خواهد چشم‌هایَ...

قربانت بروم . دوستت دارم، دوستت دارم . دلم می‌خواهد چشم‌هایَ...

🍁بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفتبعد از توپ...

🍁بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفتبعد از توپ...

خلوت خالی و خاموش مرا تو پر از خاطره کردی ، ای مردشعر من شعل...
عکس بلند
۲

خلوت خالی و خاموش مرا تو پر از خاطره کردی ، ای مردشعر من شعل...

اما من آن شکوفه ی اندوهم...کز شاخه‌های یاد تو می‌رویم...#فرو...

اما من آن شکوفه ی اندوهم...کز شاخه‌های یاد تو می‌رویم...#فرو...

تازگی ها ، در برابر بی مهری آدم ها هیچ نمی گویم ! سکوت و سکو...

تازگی ها ، در برابر بی مهری آدم ها هیچ نمی گویم ! سکوت و سکو...

شبانگاهان که مه می رقصد آراممیان آسمان گنگ و خاموشتو در خواب...

شبانگاهان که مه می رقصد آراممیان آسمان گنگ و خاموشتو در خواب...

حرفی به من بزنآیا کسی که مهربانیِ یک جسمِ زنده رابه تو می بخ...
۱

حرفی به من بزنآیا کسی که مهربانیِ یک جسمِ زنده رابه تو می بخ...

کاش چون برگِ خزان رقصِ مرانیمه شب "ماه" تماشا می کرددر دلِ ب...

کاش چون برگِ خزان رقصِ مرانیمه شب "ماه" تماشا می کرددر دلِ ب...

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده‌هانمایان...
۱

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده‌هانمایان...

من پري كوچكِ غمگيني را ميشناسم كه در اقيانوسي مسكن دارد و دل...

من پري كوچكِ غمگيني را ميشناسم كه در اقيانوسي مسكن دارد و دل...

من همیشه دوستدارِ یک زندگیِ عجیب و پر حادثه بوده‌ام، شاید خن...

من همیشه دوستدارِ یک زندگیِ عجیب و پر حادثه بوده‌ام، شاید خن...

دوست     دارمش مثل      مزرعی...که     باد     را... °🌬🌿°#فر...
۲

دوست دارمش مثل مزرعی...که باد را... °🌬🌿°#فر...

مثل من که نیست می شوممثل روزها...مثل فصل هامثل آشیانه هامثل ...

مثل من که نیست می شوممثل روزها...مثل فصل هامثل آشیانه هامثل ...

دست‌هایم را در باغچه می‌کارمسبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم، ...

دست‌هایم را در باغچه می‌کارمسبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم، ...

«امّا به‌ هرحال همیشه تنها هستی و تنهایی تو را می‌خورد و خُر...

«امّا به‌ هرحال همیشه تنها هستی و تنهایی تو را می‌خورد و خُر...

در حال دوست داشتن توام مثل پیچک بی دیوارمثل درنای بی جفتمثل ...

در حال دوست داشتن توام مثل پیچک بی دیوارمثل درنای بی جفتمثل ...

می سرایم "تو" و چشمان "تو" رانه سپیدی...نه غزل... تویی آن شع...
۱۳۱

می سرایم "تو" و چشمان "تو" رانه سپیدی...نه غزل... تویی آن شع...

‌🌙من از نهایت شب حرف می‌زنممن از نهایت تاریکیو از نهایت شب ح...

‌🌙من از نهایت شب حرف می‌زنممن از نهایت تاریکیو از نهایت شب ح...

من تو را با یک دنیا امید و آرزو دوست دارم من فقط برای این زن...
۲

من تو را با یک دنیا امید و آرزو دوست دارم من فقط برای این زن...