فرهنگ_عمومی (۲ تصویر)

14 آبان روز #فرهنگ_عمومی گرامی باد .#حضرت_امام_خمینی_ره : بی...

14 آبان روز #فرهنگ_عمومی گرامی باد .#حضرت_امام_خمینی_ره : بی...

رهبر معظم انقلاب:«شما بدانید که گرایش اشرافیگری‏، آن چیزی نی...
۲

رهبر معظم انقلاب:«شما بدانید که گرایش اشرافیگری‏، آن چیزی نی...