نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فرهاد_فرهادی (۸۷ تصویر)

🌸🍃بی رحم تر ازعشق تو سه شنبه های بی تو بودن است مثل تیغی مانده وسط گلو آزار دهنده است نه راه پس دارم نه راه پیش بایدتحمل کنم تا امروزهم بدون تو برسد به ...

🌸🍃بی رحم تر ازعشق تو سه شنبه های بی تو بودن است مثل تیغی مانده وسط گلو آزار دهنده است نه راه پس دارم نه راه پیش بایدتحمل کنم تا امروزهم بدون تو برسد به انتهای خویش. . . #فرهاد_فرهادی

۱ هفته پیش
4K
❤🍃نمیدانم با چه چیزی می شود لحظه های نبودنت را ثبت کرد در حافظه من که نمی گنجد لنز دوربین را بهانه کرده ام... #فرهاد_فرهادی

❤🍃نمیدانم با چه چیزی می شود لحظه های نبودنت را ثبت کرد در حافظه من که نمی گنجد لنز دوربین را بهانه کرده ام... #فرهاد_فرهادی

۲ هفته پیش
1K
چه سری درنگاهت هست بی آنکه لب باز کنم حرف دل ازچشمانم میخوانی. #فرهاد_فرهادی

چه سری درنگاهت هست بی آنکه لب باز کنم حرف دل ازچشمانم میخوانی. #فرهاد_فرهادی

۲ هفته پیش
6K
° به رسم اسفند و آخر سال من هم دل تکانی میکنم همه چیز را کنار می گذارم به جز تو … میخواهم یادت تا همیشه کنج دلم باقی بماند #فرهاد_فرهادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

° به رسم اسفند و آخر سال من هم دل تکانی میکنم همه چیز را کنار می گذارم به جز تو … میخواهم یادت تا همیشه کنج دلم باقی بماند #فرهاد_فرهادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۳ هفته پیش
3K
به دنبال خوشبختی میگردم دستانت کجاست...؟ تا بار دیگر لمس کنم... #فرهاد_فرهادی ❤

به دنبال خوشبختی میگردم دستانت کجاست...؟ تا بار دیگر لمس کنم... #فرهاد_فرهادی ❤

۴ اسفند 1398
5K
نه شعرهای سهراب نه عاشقانه های شاملو هیچ کدام مرهم بی قراری هایم نشد کسی جز اخوان حال مرا درک نکرد آنجاکه گفت: « کیستم جز تکه ای تنهایی» #فرهاد_فرهادی

نه شعرهای سهراب نه عاشقانه های شاملو هیچ کدام مرهم بی قراری هایم نشد کسی جز اخوان حال مرا درک نکرد آنجاکه گفت: « کیستم جز تکه ای تنهایی» #فرهاد_فرهادی

۲۸ بهمن 1398
7K
به دنبال خوشبختی میگردم دستانت کجاست...؟ تا بار دیگر لمس کنم... #فرهاد_فرهادی
عکس بلند

به دنبال خوشبختی میگردم دستانت کجاست...؟ تا بار دیگر لمس کنم... #فرهاد_فرهادی

۲۴ بهمن 1398
3K
به دنبال خوشبختی میگردم دستانت کجاست...؟ تا بار دیگر لمس کنم... #فرهاد_فرهادی

به دنبال خوشبختی میگردم دستانت کجاست...؟ تا بار دیگر لمس کنم... #فرهاد_فرهادی

۱۶ بهمن 1398
5K
دلتنگم ... و این یعنی کشتی دلم بازهم اسیر دریای مواج یادت شده دیر به دادم برسی بی شک غرق خواهم شد... #فرهاد_فرهادی❣

دلتنگم ... و این یعنی کشتی دلم بازهم اسیر دریای مواج یادت شده دیر به دادم برسی بی شک غرق خواهم شد... #فرهاد_فرهادی❣

۲۸ آذر 1398
5K
چقدر نیستی چه بی انتها کم دارمت... #فرهاد_فرهادی #مدل_لباس

چقدر نیستی چه بی انتها کم دارمت... #فرهاد_فرهادی #مدل_لباس

۱۱ آذر 1398
114
آغـوش بگشـا تـا در بـالیـن تــو... پرده از راز «شـب» بردارم. #فرهاد_فرهادی

آغـوش بگشـا تـا در بـالیـن تــو... پرده از راز «شـب» بردارم. #فرهاد_فرهادی

۲۷ آبان 1398
92
تیر خلاص می‌زنند بہ مغزم واژه ها وقتی کہ می‌بینند شعرے براے گفتن در سر ندارم...!!! #فرهاد_فرهادی #مدل_لباس #ازدواج

تیر خلاص می‌زنند بہ مغزم واژه ها وقتی کہ می‌بینند شعرے براے گفتن در سر ندارم...!!! #فرهاد_فرهادی #مدل_لباس #ازدواج

۲۵ مهر 1398
73
پنج شنبه... بایدعاشقانه هایت را ذخیره کنی برای عبوراز دلتنگی جمعه کوله پشتی ات را پرکن که، عصر دلگیر در راه است #فرهاد_فرهادی ‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‍

پنج شنبه... بایدعاشقانه هایت را ذخیره کنی برای عبوراز دلتنگی جمعه کوله پشتی ات را پرکن که، عصر دلگیر در راه است #فرهاد_فرهادی ‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‍

۲۵ مهر 1398
72
✔ تو دوست داشتنت را به من بسپار تا با تار و پود جانم بهترین تن پوش عشق را برایت ببافم. #فرهاد_فرهادی

✔ تو دوست داشتنت را به من بسپار تا با تار و پود جانم بهترین تن پوش عشق را برایت ببافم. #فرهاد_فرهادی

۲۶ شهریور 1398
60
✔ کنار منی اما...! فاصله بین دستانمان...؟ ماه را دیده ی در آسمان یا ستاره ی تنها درشب سرگردان همان قدر ازهم دوریم...! #فرهاد_فرهادی

✔ کنار منی اما...! فاصله بین دستانمان...؟ ماه را دیده ی در آسمان یا ستاره ی تنها درشب سرگردان همان قدر ازهم دوریم...! #فرهاد_فرهادی

۱۱ شهریور 1398
57
. خواستم برایش بنویسم از دوری و دلتنگی ازاین همه نبودن‌هایش از بلاتکلیفیِ که روزهایم را فراگرفته بنویسم که دلخورم،خسته‌ام خواستم گِله‌ ای کرده باشم تا کمی دلم آرام بگیرد اما نشد، نشدکه بنویسم در ...

. خواستم برایش بنویسم از دوری و دلتنگی ازاین همه نبودن‌هایش از بلاتکلیفیِ که روزهایم را فراگرفته بنویسم که دلخورم،خسته‌ام خواستم گِله‌ ای کرده باشم تا کمی دلم آرام بگیرد اما نشد، نشدکه بنویسم در خفقان دلتنگی نفس کشیدن یعنی چه... اینکه بر روی ماه و مهتاب چهره اورا دیدن ...

۹ تیر 1398
132