فرهاد (۴۸۹ تصویر)

طاقبستان کرامانشاه

طاقبستان کرامانشاه

زد حمله مدل فرهاد #فرهاد مجیدی

زد حمله مدل فرهاد #فرهاد مجیدی

جامعه ای که تاریخ را نداند محکوم به تکرار خواهد بود
۲۳

جامعه ای که تاریخ را نداند محکوم به تکرار خواهد بود

#شعر #فاضل_نظری #گریه_های_امپراطوربه خدا حافظی تلخ تو سوگند ...
۱

#شعر #فاضل_نظری #گریه_های_امپراطوربه خدا حافظی تلخ تو سوگند ...

با اینا #زمستونو سر میکنم... *#خستم #فرهاد #بوی_عیدی #نوستال...
۱۵

با اینا #زمستونو سر میکنم... *#خستم #فرهاد #بوی_عیدی #نوستال...

چند نوع پسر داریم 🤣🤣🤣#فرهاد             #لایک_فا...
۸

چند نوع پسر داریم 🤣🤣🤣#فرهاد #لایک_فا...

دوستم نداشتی و من سوای همه ی عاشق ها از تو نوشته بودم...
۶

دوستم نداشتی و من سوای همه ی عاشق ها از تو نوشته بودم...

#سامان یاسین#فرهاد جهانگیری#رضا کرمی تارا

#سامان یاسین#فرهاد جهانگیری#رضا کرمی تارا

آهنگ جمعه بیاد فرهاد

آهنگ جمعه بیاد فرهاد

میگفت شبیه #شهرزادی....شبیه #شهرزاد میخندی.... شبیه #شهرزاد ...

میگفت شبیه #شهرزادی....شبیه #شهرزاد میخندی.... شبیه #شهرزاد ...

ما عاشق آفریده شده‌ایم..
۱

ما عاشق آفریده شده‌ایم..

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

عکس نوشته

عکس نوشته

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید