فرشید (۶۰ تصویر)

#part12#فرشیدالان یه هفته از اون تصادف می گذره و هنوز دختری ...
۲

#part12#فرشیدالان یه هفته از اون تصادف می گذره و هنوز دختری ...

#part10#فرشیددر ماشینو بستم و اومدم داخل بیمارستان رفتم پیش ...

#part10#فرشیددر ماشینو بستم و اومدم داخل بیمارستان رفتم پیش ...

#part9#فرشید_فرم واسه چی؟دکتر: واسه پرونده پزشکیش لازمهیه نگ...
۲

#part9#فرشید_فرم واسه چی؟دکتر: واسه پرونده پزشکیش لازمهیه نگ...

#part8#فرشیدیه نیم ساعتی بود با بچه ها داشتیم حرف میزدیم و ا...
۱۲

#part8#فرشیدیه نیم ساعتی بود با بچه ها داشتیم حرف میزدیم و ا...

#part7#فرشیدگوشیو قطع کردم و انداختمش رو صندلی یه دستی به مو...
۶

#part7#فرشیدگوشیو قطع کردم و انداختمش رو صندلی یه دستی به مو...

#part6#فرشیدالان تقریبا یک ساعته که تو اتاق عمله منم رو صندل...
۷

#part6#فرشیدالان تقریبا یک ساعته که تو اتاق عمله منم رو صندل...

#part5#فرشیدجلو در بیمارستان نگه داشتم و زود پیاده شدم در عق...
۲

#part5#فرشیدجلو در بیمارستان نگه داشتم و زود پیاده شدم در عق...

#part 4#فرشیدرفتم کنارش زانو زدم و نبضشو گرفتم خداروشکر هنوز...

#part 4#فرشیدرفتم کنارش زانو زدم و نبضشو گرفتم خداروشکر هنوز...

#part3#فرشیدسریع سوئیچمو برداشتمو بدو بدو رفتم تو پارکینگ  م...
۶

#part3#فرشیدسریع سوئیچمو برداشتمو بدو بدو رفتم تو پارکینگ م...

‏وریا استوری زد و برای مردم کشورش درخواست واکسن داشت.خبرنگار...
۲

‏وریا استوری زد و برای مردم کشورش درخواست واکسن داشت.خبرنگار...

#فرشید #سال_نو_مبارک

#فرشید #سال_نو_مبارک

#پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::blue_heart::b...

#پروفایل :smiling_face_with_heart-shaped_eyes::blue_heart::b...

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_heart-shape...

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_heart-shape...