فردین (۴۲ تصویر)

اینستا خنده
۴

اینستا خنده

من كتاب نديدم
مدرسه نديدم
معلم نديدم 
من فقط ... ورق ديدم
قا...

من كتاب نديدم مدرسه نديدم معلم نديدم من فقط ... ورق ديدم قا...

#فردین

#فیلم_کوچه_مردها

صد دفعه بهت گفتم با این جماعت نشست...

#فردین #فیلم_کوچه_مردها صد دفعه بهت گفتم با این جماعت نشست...

دنيا داد ميزنه كه وحشى باش!!
ولى بابا ياد داد كه" مشتى" باش
...

دنيا داد ميزنه كه وحشى باش!! ولى بابا ياد داد كه" مشتى" باش ...

#لاشی بود ....:expressionless_face::smirking_face::smirking_...
۴

#لاشی بود ....:expressionless_face::smirking_face::smirking_...

#فردین
۲

#فردین

#فردینمیخوام ی چیزی واست بگمکه حلق آویزِ گوشت کنی ...به حُسن...

#فردینمیخوام ی چیزی واست بگمکه حلق آویزِ گوشت کنی ...به حُسن...

#فردین

#فردین

در سال 1348 سلطان قلبها محمدعلی فردین در بیستمین سالگرد ازدو...
۲

در سال 1348 سلطان قلبها محمدعلی فردین در بیستمین سالگرد ازدو...

فردین و عارف دهه طلایی ۱۳۵۰ خورشیدی#فردین#عارف#خاطرات_قدیم#د...
۱

فردین و عارف دهه طلایی ۱۳۵۰ خورشیدی#فردین#عارف#خاطرات_قدیم#د...

http://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Farahbod%20Ft%20Farh...

http://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Farahbod%20Ft%20Farh...

#قدیمیها #فردین

#قدیمیها #فردین

#فردین #قدیمیها

#فردین #قدیمیها

زنده یادان فردین بهمراه پسرش سعید #فردین#عکس_قدیمی#خاطرهها#ق...

زنده یادان فردین بهمراه پسرش سعید #فردین#عکس_قدیمی#خاطرهها#ق...

#فردینمردم دارن هر روز زندگی میکننیه روز بمیرن ولیما هر روز ...

#فردینمردم دارن هر روز زندگی میکننیه روز بمیرن ولیما هر روز ...

زنده یاد محمدعلی فردین و آذر شیوا در‌نمایی از فیلم قصر زرین#...

زنده یاد محمدعلی فردین و آذر شیوا در‌نمایی از فیلم قصر زرین#...