نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فردریش (۳ تصویر)

"افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمیدهد. بنابراین برای نادان نگه داشتن انسان، باید اندوهگینش کرد..." #فردریش نیچه

۱۶ خرداد 1397
17
گران باش بُگذار تا بَهایت را پرداخت کنند آدمها چیزهای مُفت را مُفت از دست میدهند . . . #فردریش نیچه

گران باش بُگذار تا بَهایت را پرداخت کنند آدمها چیزهای مُفت را مُفت از دست میدهند . . . #فردریش نیچه

۱۰ تیر 1396
4
حاکمان دستانـے دراز دارند کشیشان زبانــے دراز و مردم نادان گوش هایـــے دراز #فردریش

حاکمان دستانـے دراز دارند کشیشان زبانــے دراز و مردم نادان گوش هایـــے دراز #فردریش

۲۳ اردیبهشت 1396
10