فراموش (۲۶۴۲ تصویر)

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا"س"❤ ولــنتـ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا"س"❤ ولــنتـ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا"س"❤ ولــنتـ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا"س"❤ ولــنتـ...

یار نمی خرد مرا، خواب نمیبرد مرا، مرگ نمیدرد مرا آه! چه بی ب...
۲

یار نمی خرد مرا، خواب نمیبرد مرا، مرگ نمیدرد مرا آه! چه بی ب...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀😓#تحمل سختی و #مشقت جزیی از جریان زندگی ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀😓#تحمل سختی و #مشقت جزیی از جریان زندگی ...

یه #وقتـاییم به #گذشته و پشت سرت #نگاه کن!بعضیاشونم #خاطره ه...
۲

یه #وقتـاییم به #گذشته و پشت سرت #نگاه کن!بعضیاشونم #خاطره ه...

آدمی ‍کہ ‍راحت #فراموش ‍میکنہ .حتما ‍یبار ‍راحت ‍فراموش ‍شده...
۲

آدمی ‍کہ ‍راحت #فراموش ‍میکنہ .حتما ‍یبار ‍راحت ‍فراموش ‍شده...

مقایسه ای زیبا....

مقایسه ای زیبا....

ببخشيد، یک سكه دوزاری داريد؟ میخواهم به گذشته ها زنگ بزنم! ب...

ببخشيد، یک سكه دوزاری داريد؟ میخواهم به گذشته ها زنگ بزنم! ب...

چشمایی چون دریا
۲

چشمایی چون دریا

‌ ‌ آدمی باش که #دوست_داشتنش آسونه ؛ #شکستنش سخته #فراموش کر...
۲۶۷

‌ ‌ آدمی باش که #دوست_داشتنش آسونه ؛ #شکستنش سخته #فراموش کر...

‌ ‌ آدمی باش که #دوست_داشتنش آسونه ؛ #شکستنش سخته #فراموش کر...
۲۷

‌ ‌ آدمی باش که #دوست_داشتنش آسونه ؛ #شکستنش سخته #فراموش کر...

آدمها #فراموش نمیکنند؛ فقط یاد میگیرند گفتنِ #دلتنگی،دلتنگی ...
۳

آدمها #فراموش نمیکنند؛ فقط یاد میگیرند گفتنِ #دلتنگی،دلتنگی ...

🥀 ⃟▬▬▭••𝕷𝖊𝖆𝖗𝖓 𝖜𝖍𝖆𝖙 𝖜𝖊 𝖆𝖗𝖊, 𝖓𝖔𝖙 𝖜𝖍𝖆𝖙'𝖘 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 𝖜𝖆𝖓𝖙▴♱یاد بگیری...

🥀 ⃟▬▬▭••𝕷𝖊𝖆𝖗𝖓 𝖜𝖍𝖆𝖙 𝖜𝖊 𝖆𝖗𝖊, 𝖓𝖔𝖙 𝖜𝖍𝖆𝖙'𝖘 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 𝖜𝖆𝖓𝖙▴♱یاد بگیری...